Uitdaging De zorgprofessional van de toekomst

Een van de vier maatschappelijke uitdagingen in onze onderzoeksagenda

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste in de wereld. Essentieel voor die kwaliteit zijn de ruim 1,2 miljoen professionals die werkzaam zijn in die zorg. Dat zij die hoge kwaliteit kunnen en zullen blijven leveren, is niet vanzelfsprekend.

Arbeidsmarkttekorten, werkdruk, maar ook de ervaren regeldruk zorgen ervoor dat de kwaliteit van het werk van zorgprofessionals steeds meer onder druk komt te staan. Daarmee rijst de vraag hoe we er als maatschappij voor kunnen zorgen dat zij de gevraagde kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren. Het Nivel doet onderzoek op drie essentiële onderzoeksthema’s binnen dit vraagstuk.

Nivel-icoon-U3-thema-professionaliteitThema: Professionaliteit en professioneel handelen in de zorg

Professionals in de gezondheidszorg, onder wie verpleegkundigen, artsen en paramedici, zetten zich dagelijks in om de best mogelijke zorg te bieden. Van hen wordt verwacht dat zij bewust en bekwaam handelen. Daarnaast vragen de complexiteit van de zorg en de continue veranderingen in die zorg van zorgprofessionals dat zij effectief samenwerken met andere professionals, binnen de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Publicaties over professionaliteit benadrukken steeds meer het vermogen om te kunnen reflecteren op de eigen rol, en de ruimte die professionals nodig hebben in contrast met de beperkingen die voortvloeien uit de inrichting van de zorg en de vele verantwoordingsmechanismen.

Nivel onderzoekt

Met ons onderzoek brengen we de vraagstukken in kaart waar de zorgprofessional op dit moment voor staat en in de toekomst voor komt te staan. We doen dit nadrukkelijk samen met de professionals. Hun perspectief en hun ervaringen zijn essentieel.

Nivel-Icoon-thema-context-professionalThema: De context waarin zorgprofessionals werken

De context waarin de zorgprofessional werkt, heeft veel invloed op het functioneren en het werkplezier van die zorgprofessional. Dit werkt indirect door op de kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt. De context waarin de zorgprofessional zich manifesteert, kent veel verschillende lagen en spelers: de eigen zorgorganisatie, de cultuur in die organisatie, de samenwerkingspartners, de wet- en regelgeving en de inrichting en financiering van de zorg. Daarnaast spelen - permanente of tijdelijke - omgevingsfactoren een rol, zoals de coronapandemie.

Nivel onderzoekt

De diversiteit aan vraagstukken vraagt om een veelzijdige benadering. Die veelzijdigheid kan het Nivel bieden, omdat het beschikt over een grote en diverse groep onderzoekers die dicht bij de zorgprofessional en de werkomgeving staan. Zo zijn verschillende Nivel-onderzoekers tevens werkzaam (geweest) in de zorg, hebben anderen veel kennis over de invloed van het zorgstelsel op wet- en regelgeving in zorg en zijn weer anderen gespecialiseerd in de relatie tussen omgevingsfactoren en gezondheid(szorg). Met elkaar voeren zij gedegen en multidisciplinair onderzoek uit op dit thema.

Nivel-icoon-thema-arbeidsmarkt-zorgThema: De arbeidsmarkt van de zorg

Met meer dan 1,2 miljoen werknemers is de zorg een van de grootste arbeidsmarktsectoren van Nederland. Toch is er sprake van een groeiende kloof tussen de vraag naar en het aanbod van zorgprofessionals. In andere sectoren heeft technologie een belangrijke bijdrage geleverd aan de vergroting van de arbeidsproductiviteit. In de zorg blijkt dit veel moeilijker. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, oplossingen die zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren.

Nivel onderzoekt

Het Nivel monitort al sinds zijn bestaan de arbeidsmarkt van de zorg. De registraties van Nivel Beroepenregistraties in de Zorg en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn spelen hierbij een cruciale rol, samen met ons hoogwaardige ramingsmodel voor toekomstig benodigde capaciteit aan zorgprofessionals. Daarnaast doet het Nivel meer verdiepende analyses, waarbij veel breder naar verschillende aspecten van de arbeidsmarkt voor professionals wordt gekeken. Centraal hierbij staat de vraag hoe we de kwaliteit van arbeid kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het toepassen van e-health.

De arbeidsmarkt van de huisartsenzorg verschilt sterk op regionaal niveau. Door regionale knelpunten goed in kaart te brengen voor de verschillende beroepen, kunnen we de arbeidsmarkt beter toekomstbestendig maken
Profile picture for user a.vanschaaijk@nivel.nl

Concrete voorbeelden van ons onderzoek
Bekijk bij de rubriek Nieuws op deze pagina de geselecteerde nieuwsberichten, via welke u ook op de bijbehorende rapporten en artikelen komt. Ze geven een eerste indruk van de concrete onderzoeksprojecten die we binnen deze onderzoeksthema’s doen.

Binnenkort vindt u via deze pagina meer concrete informatie over ons lopend onderzoek en onze nieuwe initiatieven op deze thema's.

Niets missen over de uitdaging? Meepraten?Niets missen over de uitdaging? Meepraten?

Abonneer u op onze attenderingsservice, speciaal voor deze uitdaging. Dan houden we u op de hoogte van bijeenkomsten, congressen, actualiteiten en uitkomend onderzoek. Zo mist u niets.

Meer weten over de andere uitdagingen van onze onderzoeksagenda?
Klik op een van de uitdagingen hieronder.
 

Nivel-Label-U1-Gezond-zijn-en-blijven_190px
Nivel-Label-U2-Inclusieve-samenleving
Zorgprofessional van de toekomst
Nivel-Label-U4-Duurzame-gezondheidszorg
Friele, R. Uitdaging De zorgprofessional van de toekomst. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 15-04-2024; geraadpleegd op 27-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksagenda-2022-2024/uitdaging-zorgprofessional-toekomst