Eerstelijnspsycholoog: Diagnose DSM-IV as 5

In 2013 was er bij ruim driekwart (78%) van de cliënten van eerstelijnspsychologen sprake van matige of lichte symptomen of enige problemen in het sociaal functioneren (GAF-score 51 – 70).  Deze GAF-score geeft aan dat mensen over het algemeen nog redelijk functioneren. Bij 6% is er sprake van ernstige symptomen of ernstige beperkingen in het sociaal functioneren (GAF-score 41 – 50). Een kleine groep (3%) cliënten functioneert goed en heeft geen of minimale symptomen (GAF-score 81 – 100). Slechts 0,3% heeft een GAF-score van 40 of lager waarbij er sprake zou zijn van vermindering in realiteitsbesef of communicatie of sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen of stemming.
 
Trend
Door de jaren heen (2009 – 2013) hebben cliënten vaker een lagere GAF-score en minder vaak een hoge GAF-score bij aanvang van de behandeling. Dit betekent dat cliënten minder goed functioneren op psychisch, sociaal en beroepsmatig vlak.

GAF-score
De GAF-score (Global Asessment of Functioning) is onderdeel van de DSM-IV. Hiermee wordt het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van de cliënt gemeten, zoals ingeschat door de psycholoog.

Prins M, Verhaak P. DSM-IV as 5 van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-diagnose-dsm-iv-5