Project
Start
januari 2022

Monitor Griep- en pneumokokkenvaccinatiegraad 2022-2026

Duur: 2022 - 2026

Achtergrond
Inzicht in de vaccinatiegraad van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) is essentieel voor monitoring en evaluatie van deze vaccinatiecampagnes.

Onderzoeskvraag
Wat is de jaarlijkse vaccinatiegraad voor het NPG en NPPV in Nederland?

Methode
Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Resultaten
De resultaten worden elk jaar in een rapport beschreven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM